Photo Rating Website
Home Georg Luger Geli Raubal gemini fb GenDoc
Geneza i przebieg i wojny swiatowej

aaaawiola portalaaaa

Temat: Książki na NIE!!
... genezie, jak i o przebiegu II wojny światowej. Według autorów, jednym z powodów wybuchu wojny dążenie Roosvelta do wydobycia Stanów Zjednoczonych z recesji gospodarczej, do czego potrzebny był duży konflikt europejski....
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=10780Temat: Jakie pytania u Kalińskiego
" />przekopawszy to forum, to wszystkie pytania jakie udało mi się nań znależć: zestaw 45 a)opisz przebieg powstawania gospodarki wolnorynkowej b)etapy likwidacji własnosci prywatnej w Polsce ludowej zestaw X a)Scharakteryzuj rozwoj gospodarki planowej w Polsce (trzeba było też coś przy tym wspomniec o II RP) b)Omow akumulacje pierwotna kapitalu a)Migracje ludności w Polsce po II wojnie światowej. b) Boom gospodarczy w Japonii a) Rewolucja naukowo-techniczna b) Przekształcenia własnościowe po 1989r Postanowienia z Bretton Woods 1944r a) Geneza systemu trójsektorowego w Polsce. b) Podaj genezę państwa dobrobytu. - plan Beveridge'a a) Reformy walutowe w Polsce po II wojnie b) Problemy gospodarcze Niemiec po zjednoczeniu a) Problemy gospodarcze w Polsce w okresie 1982-85 b) Kierunki rozwoju Europy w okresie XIV-XVII w a) Sytuacja ludności ZSRR w XX-leciu międzywojennym b) Sytuacj gospodarcza Polski w latach 1947-1949 a) Geneza powstania rynku w Europie b) Inflacja w Polsce 1989-2000
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=9969


Temat: Wybaczamy i prosimy o wybaczenie (?). Problem dzikich wypędzeń ludności niemieckiej z Polski w 1945 roku
" />Myślę, że pisząc ów tekst, autorce chodziło o zwrócenie uwagi czytelników na troszkę inny problem, aniżeli tylko i wyłącznie na genezę i przebieg tzw. "dzikich wypędzeń". Chodzi o to, że w polskiej mentalności ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, jakoby to biedni Polacy najbardziej ucierpieli w czasie II wojny światowej, a wszystkiemu są winni Ci głupi, brzydcy Niemcy.. Oczywiście nikt nie kwestionuje skali tragizmu, który był udziałem ludności polskiej. Ten tekst miał na celu zmuszenie do refleksji, czy jesteśmy w stanie barć odpowiedzialność za wszelkie "nadużycia" dokonane z naszej strony w czasie wojny? Czy...
Źródło: forum.konflikty.pl/viewtopic.php?t=3134


Temat: NIEMCY
podczas I wojny światowej, deportacje europejskich Żydów od 1933 r., wypędzenie i deportacje Polaków, Bałtów i Ukraińców od 1939 r. oraz wypędzenie Niemców pod koniec II wojny światowej. Współczesnym przykładem czystek...
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=1174


Temat: Lekcja historyczna w Rogowie 13 lipca 2007
się w czwórkę – Gunship, Ivan, Jagoda oraz Kade. Lekcję podzieliliśmy na trzy części. Jagoda streścił genezę wybuchu I wojny światowej oraz przedstawił jej przebieg na froncie wschodnim w początkowym okresie...
Źródło: lodz-eksploracja.org/forum/viewtopic.php?t=1158


Temat: Monografia 100 lat OSP Rzgów
część pracy jednostki OSP Rzgów: udział w zwalczaniu pożarów, wypadków drogowych i innych zdarzeń od końca II wojny światowej po dzień dzisiejszy, prace profilaktyczne, szkoleniowe i sportowe prowadzone przez jednostkę oraz...
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=984


Temat: Moje recenzje
... konflikt – jego przyczyny, przebieg, skutki. Książka jest pozbawiona błędów merytorycznych, sama jej lektura należy do tych z gatunku ‟przyjemnych”. Podsumowując – jest to praca świetna, która stanowi ważną pozycję wśród...
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=3823


Temat: Monte Cassino - co polecacie?
Życzę miłej lektury: 1. Szczurowski Maciej: Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II Wojnie Światowej; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2001; 2. Działania 2 Korpusu we Włoszech. Tom I; Komisja Historyczna ... o Monte Cassino 11-18 maja 1944 Wybór źródeł. Geneza, przebieg, opinie; Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999; 20. Tom II: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944 Wybór źródeł. Geneza, przebieg, opinie; Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000; 21. Tom III: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944. Geneza, przebieg, opinie. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Komisja Historyczna B. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, Koszalin-Londyn 2001; 22. Tom III, cz. 1: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944. Geneza, przebieg, ... Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. I - I Konferencja Naukowa. Koszalin 11 grudnia 2000 r., pod redakcją Bogusława Polaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000; 27. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. ... 28. Bitwa o Monte Cassino. Geneza-Przebieg-Opinie. T. III - III Konferencja Naukowa. Koszalin, 16 maja 2002, pod redakcją Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana ‟Grota” Roweckiego; Leszno 2003; 29. Bitwa o Monte Cassino. Geneza-Przebieg-Opinie. T. IV - IV Konferencja Naukowa. Leszno, 20 maja 2003, ‟Wielkopolanie w 2 Korpusie Polskim gen. Wł. Andersa” pod redakcją Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana ‟Grota” Roweckiego; Leszno 2003; 30. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. V . Leszno 2004; pod redakcją prof. zw. dr hab. Bogusława Polaka i...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=16337


Temat: 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
... od 1918 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest w tym dniu. A w Polsce? W Polsce święto kobiet zostało zauważone dopiero po drugiej wojnie światowej. W dniu tym, w okresie PRL,...
Źródło: forum.muzyga.pl/viewtopic.php?t=239


Temat: Jakie pytania u Kalińskiego
" /> ">to jest większość pojawiających się pytań, za blędy nie odpowiadam 1) Omów problem przeludnienia agrarnego w Polsce 2) Integracja w Europie po II wojnie światowej. 3) Gospodarka Polski Ludowej na tle krajów I świata. 4) Sposoby zwalczania bezrobocia w latach 30. XX w. 5)wpływ wielkiego kryzysu na przemysł i gospodarkę światową 6)sposób zasiedlania i zagospodarowania Ziemi Odzyskanych 7) Porównanie protekcjonizmu ... 1990 15)Przedstaw bilans gospodarczy ZSRR do 1941 16)Wpływ sytuacji międzynarodowej na sytuację gospodarczą PRL. 17) Problem dostosowania gospodarki państw alianckich do I wojny światowej 18) Powstanie i rozwój transportu kolejowego na ... i rodzaje monopolu 25) Zadłużenie Polski po 70r 26) socjalistyczna industrializacja w ZSRR 27)Zmiany w Polsce w latach 1944-48 28)rola kapitału zagranicznego w 2 RP 29)geneza i skutki planu Marshalla 30)Gospodarka Polski w latach 1947- 1949 31)Jak się żyło ludności w Rosji w okresie międzywojennym 32)Scharakteryzuj pojecie interwencjonizmu państwowego 33)Polityka okupantów na ziemiach polskich w trakcie II wojny światowej 34)Systemy walutowe w okresie międzywojennym 35)Przyczyny i skutki tzw. bitwy o handel 36)Reformy walutowe po II wojnie światowej w Polsce 37)Konsekwencje gospodarcze odkryć geograficznych 38)gospodarcze skutki II wojny światowej 39)reformy rolne w okresie międzywojennym. 40)Opisać stosunki społeczne w kapitalizmie wolnorynkowym 41) Wojna celna polsko-niemiecka 42)transformacja po 1989 43)cykle gospodarki rynkowej (Kondratjew) 44)rozwoju gosp. i generalnie stanie gospodarki w Polsce w latach 70tych o 45) Reformy walutowe w Polsce po II wojnie światowej 46) Cud gospodarczy w Niemczech 47)Tendencje rozwoju społeczno gospodarczego na świecie 48)Zależność gospodarcza Polski od ZSSR 49)Znaczenie USA w gospodarce światowej 50)Gospodarka Polski w latach 1956-1970 51)Skutki społeczne i gospodarcze II wojny światowej dla państw Europy środkowo wschodniej 52)Reformy rolne w Polsce Ludowej 53)Problemy walutowe państw zachodnich po II wojnie światowej 54)"Socjalistyczna industrializacja" w Polsce. ... 64)Problemy gospodarcze w Polsce w okresie 1982-85 65)plan Marshalla 66)opisz przebieg powstawania gospodarki wolnorynkowej 67)etapy likwidacji własności prywatnej w Polsce ludowej 68)Scharakteryzuj rozwój gospodarki planowej w Polsce 69)Omów akumulacje pierwotna kapitału 70)Migracje ludności w Polsce po II wojnie światowej. 71)Boom gospodarczy w Japonii 72)Rewolucja naukowo-techniczna 73)Przekształcenia własnościowe po 1989r 74) Geneza systemu trójsektorowego w Polsce. 75)Podaj genezę państwa dobrobytu. - plan Beveridge'a 76)Reformy walutowe w Polsce po II wojnie 77)Problemy gospodarcze Niemiec po zjednoczeniu 78)Problemy gospodarcze w Polsce w okresie 1982-85 79)Kierunki rozwoju Europy w okresie XIV-XVII w 80) Sytuacja ludności ZSRR w XX-leciu międzywojennym 81)Sytuacja gospodarcza Polski w latach 1947-1949 82)Geneza powstania rynku w Europie 83)Inflacja w Polsce 1989-2000 84)zadłużenie zewnętrzne Polski Ludowej 85)przyczyny gospodarcze I wojny światowej 86)gospodarka Japonii XIX wiek 87)problemy...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=9969


Temat: Polityka
" />Kwas godnie nas reprezentował ?? Ten kwas ktorego Bush, miler i dukaczewski oszukali ?? Czy moze godnie nas reprezentował u putina podczas uroczystosc zakonczenia 2 wojny swiatowej ?? Kwas pojechal ... Zawiera syntetyczne spojrzenie na dzieje polityczne Polski w latach 1989-2005. Jej główne wątki obejmują m.in.: genezę i przebieg obrad okrągłego stołu, wybory czerwcowe 1989 r., bilans prezydentur Lecha Wałęsy i Aleksandra...
Źródło: acid-drinkers.com/forum/viewtopic.php?t=157


Temat: sesja naukowo-historyczna "Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim...
" />witam, byłem tam i jako uczesntnik ..jestem troszke zawiedziony. Zaciekawił mnie w miarfę wykład Filozoficzny kontekst II wojny światowej . – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guza-Filozoficzny kontekst II wojny światowej- w jakims stopniu trzymał się tematu. -Sytuacja społeczno - polityczna w Europie w przededniu II wojny światowej--dra W.:Lisa -temat podjęty i poruszony.. troszkę ciężko szło referowanie... Koncepcja działań obronnych Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej. - prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki -wszystko w porządku. trzymanie się tematyki. - Geneza i przebieg I bitwy tomaszowskiej 17-20.09.1939r. – mgr Bartłomiej Bydoń - Wojskowe ... J. Izdebskiego-ciekawie aczkolewiek za szybko. Geneza i przebieg II bitwy tomaszowskiej 22 -27.09.10939r.-mało na temat -Działania 6 Dywizji Piechoty na południowym skrzydle I Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.-Z Kubraka- na temat ciekawie-...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=28392


Temat: Operacja "Barbarossa"
" />Ja bym się skupił na: 1. genezie wojny wychodząc od paktu Ribbentrop-Mołotow (gruntowna analiza wymagałaby przedstawienia wydarzeń okresu międzywojennego, ale nie ma na to chyba czasu), poprzez rozszerzanie sfer wpywów i likwidację pasa buforowego z państw rozdzielających III Rzeszę i ZSRR aż do wizyty Mołotowa w Berlinie, która uzmysłowiła Hitlerowi, że apetyt Stalina jest nienasycony. 2. potem omówienie przygotowań do wojny z podziałem na dwie strony a. dla Niemiec: krótka analiza dyrektywy Hitlera, niedopracowania założeń wojny - 3 rozbieżne kierunki, nieprzygotowanie do dłuższego przebiegu konfliktu (m.in. brak wyposażenia zimowego) itd., przedstawienie sił ... ...") - pokazać krótko przygotowania ZSRR do wojny agresywnej przeciwko Rzeszy (wyrażnie ofensywne skoncentrowanie wojsk w występach terenowych wcinających się w terytorium opanowane przez Niemców itd.), liczbę wojsk - ogromną przewagę ilościową, a także jakościową. Trzeba jednak tu także wyłuszczyć dla równowagi słabości. 3. krótko przebieg - na szkolnej lekcji historii to najmniej ważne - bitwa graniczna, najważniejsze kotły - liczby jeńców i zdobytego sprzętu, tempo posuwania się Niemców (daty zajmowania miast) na poszczególnych kierunkach, 4. próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny klęsk Armii Czerwonej na tym etapie wojny - różne propozycje odpowiedzi: ... początkowo skłonna była traktować Niemców jako wyzwolicieli spod stalinowskiego bata i liczyła na własne państwo (liczono na powtórkę z I wojny światowej). To tak po krótce, pisane na gorąco .
Źródło: wwii.pl/forum/viewtopic.php?t=550


Temat: Klub "Pod globusem"
... rodzaje jezior polodowcowych, – nazwać i wskazać na mapie przebieg głównych pradolin, – nazwać i wskazać na mapie największe jeziora oraz wzgórza morenowe o największej wysokości bezwzględnej, – korzystając z map,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4144


Temat: [Ebooki] - Największe Bitwy XX Wieku - wyd. ALTEIR
broń strzelecką używaną w walkach. Około pięćdziesięciu stron formatu B5. Warto zaznaczyc że książeczki te zawierają mapy taktyczne i dotyczą głównie konfliktów po drugiej wojnie światowej takich jak konflikt: mało znany chińsko-wietnamski, wojny sześciodniowej, upadek Sajgonu, Czeczenia, Pustynna Burza...... Czemu polecam te 50 stronicowe książki ? Ponieważ w prosty sposób można zrozumieć nie tylko ruchy wojsk ale także geneze konfliktów - a więc dowiadujemy się że Izrael przez pewien okres był agresorem..dowaidujemy sie o zapomnianym konflikcie Chiny-Wietnam...o strasznej wojnie w Czeczeni...jak również o wojnie Koreańskiej...jedym słowem potęzna dwaka wiedzy w ładny, przystępny sposób...
Źródło: psff.wayofwar.org/viewtopic.php?t=787


Temat: Książki o krajach azjatyckich
... niewątpliwie teoria „trzech światów”. http://www.marszalek.com.pl/index.php?m=2&ks=1552 "Działania sił morskich na wodach indochińskich 1945-1956" K. Kubiak Zawarto w niej nie tylko opis przebiegu działań, ale poddano też analizie ewolucję sztuki wojennej (głównie na...
Źródło: wwwec1.japonia.org.pl/forum/viewtopic.php?t=978


Temat: HISTORIA MATURALNA :)
przywilejów szlacheckich w Polsce. 28.Pytania maturalne. 29.Rola Łokietka w odbudowie państwa Polskiego. 30.Szlachecki ruch egzekucyjny w Rzeczypospolitej.Geneza i jego osiągnięcia. 31.Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym. 32.Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 33.Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje- daty. 34.Stronnictwa i partie w XX-leciu międzywojennym. 35.Sytuacja w Polsce. - XX lecie międzywojenne. 36.Sytyacja polaków w trzech zaborach. 37.Targowica i II rozbiór Polski. 38.Walka o granicę zachodnią II Rzeczypopolitej - teksty źródłowe. 39.Walka o granicę II Rzeczypospolitej. 40.Walka o granicę zachodnią pańsytwa polskiego po I wojnie światowej. 41.Walka o kształt granic odradzającego się ... Polski.(XIX/XXw.) 46.Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. 47.Starożytność- daty 48.Walka o granicę wschodnią państwa Polskiego po I wojnie światowej. 49.II wojna światowa 50.Monarchia Karola Wielkiego 51.Postaniowienia Kongresu wiedeńskiego 1815 i ich następstwa. 52.Kultura ... Anglii. 61.Rola kościoła w średniowieczu. 62.Rosja za panowania Piotra I. 63.Starożytność - pojęcia 64.Konfederacja pokojowa w Paryżu i traktat wersalski 1919r. 65.Trójprzymierze i trójporozumienie.Geneza I wojny światowej. 66.Rewolucja burżuazyjna we Francji. 67.Wielkie odkrycia geograficzne.Geneza i konsekwencje dla Europy. 68.Wojna 30-letnia. 69.Wojna secesyjna w USA. 70."Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie"-agresja niemiecka na Polskę. 71.Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu. 72.Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku. 73.Geneza i konsekwencje rewolucji przemysłowej w Anglii w XVIII w. 74.Geneza II wojny światowej 75.Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna. 76.Klęska Wrześniowa 77.Konflikt cesarstwa ... się społeczeństwa feudalnego w Europie zachodniej. 82.Kultura epoki baroku 83.Odzyskanie niepodległości 84.Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej 85.Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572 86.Powstanie Listopadowe 87.Powstanie styczniowe 88.Powstanie warszawskie (l.VIII-2.X. 1944). 89.Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848. 90.Przyczyny wybuchu I wojny światowej 91.Reformacja a kościół katolicki w polsce w XVI wieku. 92.Reformacja i kontrreformacja 93.Reformacja w europie w XVI wieku .Wojny religijne . 94.Rewolucja 1905-1907 roku w Rosji i na ziemiach polskich 95.Rewolucja francuska 1789 - 1799. 96.Rola i ... podczas I wojny światowej 102.Sprawa polska w czasie II wojny św. 103.Starożytne cywilizacje. 104.Stosunki polsko- krzyżackie od XIII do XVI 105.Stosunki polsko-krzyżackie (ogólnie i dużo) 106.Unia Europejska 107.W jaki sposób polacy walczyli z okupantem ? 108.Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją. 109.Wojna secesyjna w Stanach zjednoczonych 110.Wojna obronna Polski we wrześniu 1939r. i bitwa warszawska. 111.Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego 112.Zjednoczenie ... * są też mini krótkie ściągi z różnych tematów np ( Wiosna Ludów, Faszyzm w Niemczech, Wojny Polso-Tureckie, Okres napoleoński, okres stalinowski) - jest tych tematów naprawde wiele.Z każdej dziedziny, z...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5450wiola portal

Designed By Royalty-Free.Org